‘Slordig met mensen omgaan is niet alleen een fundamenteel onrecht, we kunnen het ons ook niet langer veroorloven’, zei demissionair minister van OCW Robbert Dijkgraaf bij de opening van dit academisch jaar. Ik denk dan: als ‘slordig omgaan met mensen’ een groot onrecht is, is het omgekeerde dan een mensenrecht? Is floreren dan iets waar iedereen in onderwijs ontegenzeglijk recht op heeft?

Zelftest

Of floreren in aanmerking komt voor mensenrechten kun je zelf onderzoeken. Beantwoord drie vragen: is floreren goed voor mij? Voor een ander? Voor ons allemaal, incl. aarde? Twijfel je, breid je onderzoek uit en stel de vragen aan wie je wilt. Er is ervaringskennis genoeg.

Mentale pandemie

Het lijkt een overbodig testje want studeren is toch de mooiste tijd van je leven? Niets is minder waar, veel studenten hebben het te zwaar:

Landelijk Kader Studentenwelzijn 2023-2030
-‘De helft van studenten ervaart psychische klachten zoals angst en somberheid (van wie 12 procent in ernstige mate). Deze groep ondervindt stress, prestatiedruk en slaapproblemen: er is een sterke samenhang tussen deze factoren en een verminderde mentale gezondheid’.

Trimbos Instituut
-‘Net als tussen 2013 en 2017 is in de periode 2017-2021 het percentage leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart aanzienlijk toegenomen. In de afgelopen 20 jaar is dit percentage zelfs verdriedubbeld’

Hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Arne Popma
-‘Alle voorspellers voor een mentale pandemie zijn nu aanwezig’

Niet iets maar iemand

Jolien Dopmeijer, hoofdonderzoeker bij Trimbos, benadrukt het belang van ‘belonging’ waardoor studenten zich beter thuis voelen op de plek waar ze leren: gezien en gehoord voelen is essentieel. Dus niet ‘fitting in’ (je steeds aanpassen aan de omgeving) maar zuiver vanuit jezelf en eigen waarden nieuwe verbindingen aangaan. Zij ziet kansen voor onderwijs dat meer speelruimte creëert voor persoonlijke ontwikkeling én skills aanbiedt om beter met prestatiedruk om te gaan. Jeroen Geurts, VU A’dam, vindt dat een onderwijsinstituut hier naar zou moeten streven: ‘bij ons word je niet iets maar iemand’. 

Florerend onderwijs

Gérard Hendriks en Jacandra van Megen presenteerden recent ‘Florerend beroepsonderwijs – laat duizend bloemen bloeien’. Een hoopvol essay én pleidooi voor de homo florens in het onderwijs. Met boeiende verhalen van studenten en docenten over wat goed en minder goed werkt om samen florerend beroepsonderwijs te realiseren.

Droomcafé dialogen

MeYouWeDo mocht bij de boekpresentatie samen met de aanwezige HAN docenten -opleiding Management in de Zorg- bouwen aan een dialoog. Dat deden we letterlijk en figuurlijk in de sfeervolle Wolfsberg tuin. Nieuwsgierig naar persoonlijke perspectieven vroegen we hen: ‘wanneer floreer jij in je werk?’ En: ‘hoe draag jij bij aan een florerende opleiding?’

Wanna change the world, change it’s story

Als we over 50 jaar terugkijken, vragen we ons dan af, hebben we in ‘t verleden een wezenlijk mensenrecht geschonden?