Meer mens-zijn in een steeds complexere wereld

Het paradoxale van veranderen is dat je eerst de waarden beschermt van je huidige positie.