Arrival of the fittest – landschap denken

Van Darwin kennen we ‘survival of the fittest’ maar dat verklaart niet ‘arrival of the fittest’. Assembly theory stelt wel grenzen aan de mogelijkheden (combinatorial space) maar laat ook nieuwe combinaties toe. 

‘Natural Selection may explain the survival of the fittest, but it cannot explain the arrival of the fittest.’ ― Hugo de Vries

Landschap Denken kun je zien alsof we met z’n allen in de race naar de top zijn. Degenen die daar goed in zijn hebben een belang om de race te rechtvaardigen, en anderen te weerhouden hen in te halen. Als er een andere top is die beter is, maar niet wordt gezien, dan is het lastig om te innoveren. Je zult misschien eerst door een dal moeten om die andere top te bereiken.

De natuur stopt niet met innoveren. Er is een pesticide die zo gevaarlijk en persistent is dat deze nu verboden is. Toch is er een bacterie die niet alleen resistent geworden is maar het complexe molecuul in twee stappen met enzymen weet om te vormen tot een onschuldige en afbreekbare structuur. Dit is geen pleidooi voor het blijven produceren van troep.