Assembly Theory

“I am convinced that creativity is a priori to the integrity of the universe and that life is regenerative and conformity meaningless.’ ― R. Buckminster Fuller

Vanuit assembly theory leren we dat het ontstaan van complexere structuren meer nodig is dan willekeur. De complexere structuren ontstaan via natuurkunde, scheikunde, biologie, sociale systemen en technologie. Vanuit natuurkundige wetten kunnen chemische stoffen ontstaan. Er was iets anders nodig om complexere biologische moleculen te construeren. Scheikundeprocessen kunnen dat niet zelf. 

Hoe komt het dat er olie in de grond zit als de natuur op aarde circulair is? Omdat de biologie in het begin wel plantaardige moleculen kon maken maar geen raad wist met het afval.

“You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” ― Buckminster Fuller

Eerst worden bouwstenen gemaakt en als er voldoende van zijn en de condities goed zijn dan kunnen er complexere structuren mee gebouwd worden. Een horloge is ook niet uit het niets ontstaan. Daar zijn heel wat vormen van tijdwaarneming, en machines om die te maken, aan voorafgegaan.

Sociale structuren en technologie worden zo steeds complexer.