De waarde van polariteiten

Goed omgaan met polariteiten biedt een kader om complexiteit te omarmen in plaats van te vereenvoudigen. Het erkent de onvermijdbare spanningen in complexe problemen en probeert deze te benutten in plaats van op te lossen. Hierdoor kan And-thinking helpen bij het aanpakken van ‘wicked problems’ op een meer effectieve en duurzame manier.

 Omarmen van onvermijdbare spanningen
Veel complexe problemen zijn in feite polariteiten – onvermijdbare spanningsvelden tussen twee afhankelijke polen die niet opgelost kunnen worden door voor één pool te kiezen. And-thinking erkent deze spanningen en probeert ze te benutten in plaats van ze weg te werken.

 Vermijden van vicieuze cirkels 
Als je een polariteit behandelt als een op te lossen probleem, kan de natuurlijke spanning tussen de polen leiden tot negatieve, zichzelf versterkende ‘vicieuze cirkels’ die disfunctie en lijden veroorzaken. And-thinking helpt om deze vicieuze cirkels te doorbreken.

 Creëren van deugdzame cirkels 
Door de natuurlijke spanning tussen de polen van een polariteit te benutten, kan And-thinking deze omzetten in positieve, zelfversterkende ‘deugdzame cirkels’ die je naar onbereikbare doelen brengen. Dit vergroot de haalbaarheid, snelheid en duurzaamheid van probleemoplossing en verandering.

 Integreren van meerdere perspectieven 
Complexe problemen hebben vaak te maken met botsende belangen en waarden. And-thinking erkent de legitimiteit van beide polen en probeert ze te integreren in plaats van te kiezen. Dit vereist het betrekken van diverse stakeholders en disciplines.

 Omzetten van weerstand in hulpbron 
Weerstand tegen verandering is vaak een uiting van een onderliggende polariteit. And-thinking helpt om deze weerstand te zien als een bron van stabiliteit die geïntegreerd kan worden met de noodzaak tot verandering.

Organisaties

In organisaties biedt het een krachtig hulpmiddel om onvermijdbare spanningen te herkennen, te benutten en te managen. Dit kan leiden tot betere prestaties, minder conflicten, succesvolle veranderingen en een gezondere organisatiecultuur.

Herkennen van onvermijdbare spanningen
Een Polarity Map helpt om te zien wanneer een probleem of conflict in feite een polariteit is – een onvermijdbare spanning tussen twee afhankelijke polen die niet opgelost kan worden door voor één pool te kiezen. Dit voorkomt dat de organisatie energie verspilt aan het proberen op te lossen van iets dat inherent onoplosbaar is.

Benutten van natuurlijke spanning
Door de natuurlijke spanning tussen de polen van een polariteit te erkennen en te benutten, kan een Polarity Map deze omzetten in een positieve, zichzelf versterkende ‘deugdzame cirkel’ in plaats van een negatieve ‘vicieuze cirkel’. Dit stelt de organisatie in staat om doelen te bereiken die onhaalbaar zijn met alleen een ‘of-denken’ benadering.

Verminderen van chronische conflicten
Veel chronische conflicten in organisaties ontstaan omdat mensen proberen één pool van een polariteit op te lossen ten koste van de andere. Een Polarity Map laat zien dat beide polen legitiem zijn en dat beide kanten elkaars wijsheid nodig hebben op de lange termijn. Dit kan helpen om conflicten te verminderen.

Vergroten van veranderingsvermogen
Leveraging polarities will increase the attainability, speed, and sustainability of change. Door polariteiten te herkennen en te benutten, kan een organisatie veranderingen sneller en duurzamer doorvoeren. Weerstand tegen verandering kan worden omgezet in een hulpbron voor zowel stabiliteit als verandering.

Verbeteren van prestaties
Onderzoek laat zien dat individuen en organisaties die polariteiten goed benutten, beter presteren dan anderen. Het vermogen om spanningen te erkennen en te benutten, in plaats van op te lossen, lijkt een belangrijke factor voor succes.

Maatschappij

De sterke regeldruk die mensen ervaren op allerlei terreinen (ondernemen, armoede, zorg) ontstaat niet zomaar. En wanneer je niet voldoet aan de voorwaarden zijn er mogelijk extreem harde consequenties. Het bovenstaande schema geeft een inzicht in hoe dit zou kunnen ontstaan. Het begint met naar de wereld en andere mensen kijken vanuit problemen die moeten worden opgelost en eindigt met wegzetten van ‘die ander’ als het probleem dat er niet bijhoort.

Bart Brandsma duidt op de waarde van ‘het midden’ als sleutel om de cyclus te doorbreken. Gebruik dat zolang het er is. Met Johnson’s Polarity Thinking hebben we een extra mogelijkheid om zelf in het midden te gaan staan en beide polen te verbinden.