Ecologie van verandering

Agency speelt een belangrijke rol in het navigeren van de huidige ‘White Water World’ van hyperconnectiviteit, snelle veranderingen en radicale onzekerheid. In een wereld waar causaliteit systemisch, verstrengeld, in flux en vaak ongrijpbaar is, kunnen we niet ontwerpen voor absolute uitkomsten. In plaats daarvan moeten we ontwerpen voor emergentie.

Door te ontwerpen voor emergentie, dynamisch en adaptief te ontwerpen, ontwerp interventies als katalysatoren te gebruiken, en vanuit meerdere perspectieven te ontwerpen, kunnen wij agency uitoefenen in complexe, onzekere systemen. Dit stelt ons in staat om ‘wicked problems’ aan te pakken en gewenste veranderingen te stimuleren. Agency gaat daarbij verder dan het maken van betere dingen – het gaat om het ontwerpen van contexten en systemen die ruimte laten voor onverwachte, positieve uitkomsten.

In Design Unbound beschrijven Ann Pendleton-Jullian (RAND Corp) en John Seely-Brown (Xerox Parc) een combinatie praktijken die helpen omgaan met complexe veranderingen. Jullian, een architect van opleiding, ziet het als het creëren van de omgeving en condities waarin de verandering kan plaatsvinden. Met voorbeelden zoals, van de foto hierboven, het papieren orkest El Sistema, een universiteitsbibliotheek, een Universiteit voor vrouwen in een vrouwonvriendelijke omgeving, en de re-organisatie van speciale militaire operatie eenheden van het Amerikaanse Leger (JSOC). Zie de video links hieronder (Pendleton-Jullian, A., & Brown, J. S., 2017, 2020a, 2020b)