Persoonlijk Leiderschap

Wat de voorbeelden in de links hieronder over leiderschap in onzekere tijden met elkaar gemeen hebben is vertrouwen schenken, luisteren, ‘niet weten’, oordeel uitstellen, en sensing.

Onze observaties (O) zijn altijd bijgestaan door onze mentale modellen (M). 

Hierdoor zien we niet ‘de waarheid’ maar het helpt ons ook een rijker beeld te vormen. Ieder van ons kan naar hetzelfde beeld kijken en toch iets anders zien. Samen zie je meer en scherper dan je alleen zou zien. Dat maakt de bovengenoemde eigenschappen zo waardevol.

In een complexe wereld is de meest aantrekkelijke volgende stap niet altijd een extrapolatie uit het verleden.  Er zijn meerdere toekomstmogelijkheden die je beter ontdekt door samen te werken. In dezelfde onzekerheid moet je rekening houden met waarschijnlijkheden dat bepaalde gebeurtenissen gebeuren, of niet. En ook hier zijn weer diezelfde eigenschappen van toepassing.

En daarmee lijkt het navigeren in de samenleving op de manier waarop je te werk gaat wanneer je verdwaald in de natuur. Corporate antropoloog Jitske Kramer gebruikt in haar boek Tricky Tijden de lessen van Tristan Gooley over het navigeren in de natuur en projecteert die op onze huidige leef- en werkomgeving. En dat begint bij het accepteren van ‘niet weten’.

Voros, Joseph, The Futures Cone, use and history, https://thevoroscope.com/2017/02/24/the-futures-cone-use-and-history/