Sociale Systemen

Ook onze sociale systemen zijn complexe coördinatiemechanismen. Er zijn veel modellen om dat te beschrijven en het blijven modellen een afspiegeling van de werkelijkheid. Een model dat mij aanspreekt is TIMN van David Ronfeld, Tribes-Institutes-Markets-Networks. Elke laag lost ‘problemen’ van coördinatie op maar creëert zo z’n eigen problemen. Je kunt hierin ook een toenemende complexiteit herkennen in de lijn van Assembly Theory. Het marktmechanisme is in de huidige samenleving een wijdverbreid coördinatie middel. Soms ten onrechte en het creëert ook weer nieuwe problemen die met de huidige netwerken nog niet worden opgelost.