Sociologie van verandering

Er is een verschil tussen het verschil tussen het verspreiden van een eenvoudige boodschap en het overdragen van complex (goed-)gedrag. De netwerkwerkstructuur is bepalend voor de snelheid en reikwijdte, stelt Damon Centola van Pennsylvania University. Eenvoudige boodschappen verspreiden zich als een virus. Een enkele aanraking is vaak voldoende. Als het past bij je huidige overtuiging dan ben je er sneller voor, of tegen, en kan het viraal gaan.

Voor complexere vraagstukken helpt het om geclusterde netwerken met ‘wide bridges’ te hebben. Meerdere persoonlijke verbindingen in plaats van afhankelijk te zijn van een leider of influencer.

 

Sociale netwerk structuren en interactie

 Bij transities en complexe veranderingen is context heel belangrijk. Wanneer je naar een workshop of training gaat dan is dat meestal een hele prettige omgeving om te leren en ervaren, maar de volgende dag kom je terug in ‘de werkelijkheid’ en ben je al dat moois snel vergeten. Beide zijn natuurlijk karikaturen. 

 Over de complexe menselijke kant van veranderen zijn verschillende onderzoeken beschikbaar die wijzen op het belang van de juiste sociale netwerkstructuren. Bijvoorbeeld geclusterde netwerken met meervoudige onderlinge verbindingen.

In het transitieproces zou je deze kunnen faciliteren, zonder inhoudelijk betrokken te zijn.

 3 Hardnekkige mythes die verandering in de weg zitten:

 1. De positieve invloed van influencers: Het (On)Populariteitsparadox
 2. De kracht van viraliteit: De onverwachte zwakte van zwakke verbanden
 3. De blijvende impact van novelty: Waarom ‘briljante innovaties’ falen

 7 Fundamentele strategieën voor verandering:

 1. Vertrouw niet op aanstekelijkheid/viraliteit.
 2. Bescherm de vernieuwers.
 3. Gebruik de periferie van het netwerk.
 4. Vestig meervoudige dwarsverbanden tussen groepen.
 5. Creëer relevantie, afhankelijk van de situatie(!).
  3 principes:
  1. Sociale bevestiging → overeenkomsten met innovators
  2. Emotionele verbondenheid → concentratie versterkende signalen
  3. Legitimiteit → diversiteit in versterkende signalen
 6. Gebruik de sneeuwbalmethode.
  2 principes:
  1. Begrijp de groep en haar grenzen goed (noden en terrein)
  2. Richt je op verbindende groepen tussen subgroepen (bijzondere locaties)
 7. Ontwerp geclusterde netwerken om vooruitgang te bevorderen en vooroordelen te verminderen.