Technologie

Bij A.I. zien we een vergelijkbare ontwikkeling als bij social media. De platformen zoeken de aandacht van de consument en creëren dopamine momenten met slimme algoritmen uit historische data. De voorbeelden die we nu zien zijn voornamelijk ‘tooltjes’ die de mens helpen. Ze vervangen repetitief werk of helpen met creatieve opties op basis van de creativiteit van echte mensen uit het verleden.

Dit zijn beide voorbeelden uit de onderste helft van een kwadrant over markt symbiose mens-A.I. van Kai Fu Lee. De onderste helft typeert hij als asociaal, de menselijke factor is niet relevant. Bij de bovenste twee kwadranten is compassie nodig (sociaal). Op dit moment zijn daar nog weinig voorbeelden van.

Ons huidige denken werpt ook problemen op die daardoor vergroot worden. Voor moderatie van social media zijn afdelingen van duizenden mensen nodig. Je valt dus terug op een institutionele oplossing. Er zijn zorgen over bias bij A.I. dus willen we dat eruit filteren. Bias ten opzichte van wat? 

Hallucineren leidt tot verwarring op deze centrale platformen. Als we dagdromen beschouwen als een persoonlijke vorm van dagelijkse hallucinatie dan zagen we eerder dat dit innovatie kan bevorderen.

Een meer persoonlijke gedistribueerde vorm van A.I. waarbij elk mens de eigen regie heeft over bias, moderatie en hallucinatie voorkomt deze problemen. Technologie kan ons helpen een extra verbinding te leggen tussen mensen via de A.I. wereld, waardoor wij als mens ons meer kunnen richten op onze kernactiviteiten, mens zijn.

Vanuit het i-space model van Max Boisot is dit ook te verklaren. In een informatie economie beschrijft het de kennis evolutie van agents. Hij onderscheidt ongestructureerde, tacit, kennis en gestructureerde kennis afgezet tegen geconcentreerde en gedeelde kennis. Er is een convolutie van kennis door het probleemoplossend vermogen van mensen. De coördinatiemechanismen van TIMN kommen hier ook weer terug. Daaruit is het logisch dat we nu uitkomen bij een gedistribueerde markt voor gestructureerde kennis.

Paz, B. J. (2020). Kai-Fu-Lee (2019): AI Superpowers—China, Silicon Valley and the New World Order. AI & Society, 35(3), 771–772. https://doi.org/10.1007/s00146-020-00991-3