Van Burgerschap naar Burgerzin – MeYouWeDo dag p.o.

Samen zorgen voor de wereld van nu en in de toekomst. Daarom ontwikkelen we bijzondere vormen van burgerschapsonderwijs: schoolprojecten over toekomstdenken en burgerzin, dat is burgerschap waar je meteen zin in krijgt.
De ‘MeYouWeDo dag’ is een schoolproject voor het basisonderwijs. Kinderen bouwen aan een nieuwe wereld, hún toekomst. Ze dromen en denken over een betere wereld en ze vragen: ME – is het goed voor mij? YOU – is het goed voor een ander? WE – is het goed voor ons allemaal, voor de wereld? Is je antwoord drie keer ‘JA’ dan DOen; kleine of grote acties bedenken, waarmee je de wereld om je heen een fijnere plek maakt en waar je direct zin in hebt!
Tijdens de workshops op de dag werken de kinderen op een speelse, creatieve, filosofische en kunstzinnige manier aan belangrijke waarden voor goed burgerschap:
verantwoordelijkheid nemen, voor jezelf, voor de ander, en voor de wereld. In dialoog met elkaar wisselen kinderen van perspectief. Ze ervaren hoe belangrijk het is om de wereld niet alleen vanuit je eigen voelen en denken te bekijken, maar ook vanuit die van een ander. Ze ervaren hoe belangrijk het is om ook oog te hebben voor het grotere geheel.
MeYouWeDo doet deze schoolprojecten voor groep 6-7-8 en schoolbreed voor groep 1-8

MeYouWeDo p.o.

onze wereld doet er toe

een dag waarin
kinderen bouwen aan
een nieuwe wereld,
hun toekomst
Als het MeYouWeDo-dag is, maken de kinderen samen een nieuwe wereld. Met elkaar dromen we hardop over hoe een betere wereld er uitziet, een wereld die goed is voor jou, die goed is voor mij, die goed is voor ons allemaal. Ook voor de natuur, de planten en de dieren, het water en de lucht. Die nieuwe wereld noemen we MeYouWeDo want alles en iedereen is daar van waarde.

Het vertrekpunt zijn de eigen ervaringen van kinderen, dat wat zij als waardevol in hun leven ervaren. Is het goed voor mij, en het goed voor jou? En kunnen we daar meer van maken, of kan ’t beter? Daarbij gebruiken we al onze verbeeldingskracht en fantasie. Onze dromen en ideeën delen we met elkaar. Daar worden ze beter en sterker van.

We filosoferen met elkaar: wanneer is iets goed voor de wereld? Is het één beter dan het andere? Kan iets van waarde zijn voor jou en niet voor de wereld?

We denken niet alleen na over de wereld, we gaan die ook bouwen. Van bamboestokken zetten we een raamwerk op voor onze nieuwe wereld (ø 4m) en daarin projecteren we onze dromen en nieuwe ideeën. Spelend en beeldend laten we zien wat belangrijk voor ons is, voor onszelf, ons samen. En als we die denkbeeldige wereld dan geconstrueerd hebben, denken we na over een eerste kleine stap: wat kan ik zelf doen, waar kan ik vandaag of morgen zelf alvast mee beginnen? En wie zou me daarbij kunnen helpen? Dat is jouw en onze MeYouWeDo!

‘Fantaseren is net zo lang nadenken over iets dat niet bestaat, tot het bestaat’.

Sven (10 jr)

MeYouWeDo is een dagprogramma dat wordt uitgevoerd door Ton Baan en Rob Bartels. Een paar dagen van te voren krijgen de kinderen een introductieopdracht: het doosje van belang. De dag zelf is een hele schooldag met acht workshops: denken, verbeelden, spelen, bouwen, doen.
Op de dag bouwen de kinderen met bamboestokken hun nieuwe wereld.

‘Samen toekomstdromen waarmaken, met vaste voet aan de grond’. 

René Katerberg

    • op een speelse manier werken aan burgerschap
    • kritisch en creatief denken voor de 21e eeuw
    • samenwerkend leren, verbeelden en fantaseren
    • programma voor een hele dag
    • met talloze mogelijkheden voor vervolgactiviteiten

Met het MeYouWeDo polsbandje onderzoeken we wat goed is.
We delen onze ideeën daarover en denken samen na over drie vragen.
Is het goed voor mij? Is het goed voor een ander? Voor ons allemaal, ook voor de natuur?
Drie keer ‘ja’ en je hebt een MeYouWeDo. Tijd voor doen!
Wat is nu je eerste kleine stap?

“In onze tijd kost het geen enkele moeite om een overtuigend doemscenario naar voren te halen. De creativiteit zit hem erin een verhaal naar voren te halen dat optimistisch is, maar dat niet uit naïviteit maar uit verbeeldingskracht is geboren. Wat kun je wél doen?”
Floris van Alkemade in NRC, 17 maart 2022