Fontys Hogeschool Eindhoven – Minor Data Driven Business

‘Neem een persoonlijk voorwerp mee dat belangrijk voor je is en vertel, wat maakt dit voorwerp zo waardevol voor jou?’, zo begonnen we de kenningsmakingsessie van de minor Data Driven Business op Fontys Hogeschool Eindhoven: een nogal onorthodox begin voor een high tech minor. Het werd meer dan alleen een kennismaking want tegelijk met hun unieke verhalen, deelden de studenten met hun voorwerp belangrijke persoonlijke én onmisbare waarden in hun leven. 

Met die waarden, elke student noemde er vier, ontwierpen de studenten een eigen kwartetspel. Elk kwartet in het spel representeerde zo één student en zijn persoonlijke waarden, aangevuld met informatie over hun intrinsieke motivatie op basis van twee vragen: wat wil ik leren en wat kun ik bijdragen? Nog voor we startten met onze high tech inspiratiesessies, speelden de studenten in wisselende groepen hun eigen kwartetspel. Zodra één van hen een kwartet bij elkaar had gespeeld werd het spel even onderbroken voor een persoonlijk interview: de groep mocht de betreffende student bevragen op zijn/haar kwartet en drijfveren om mee te doen met deze minor.. Zo leerden de studenten elkaar nog beter kennen en kregen zij meer zicht op het specifieke dna van elkaar én de groep. Dit ging hen helpen om later evenwichtige diverse teams samen te stellen

 

In tegenstelling tot wat de studenten gewend waren, kregen zij van ons géén opdrachten. Wel inspiratiesessies op het onderwerp en op aanvraag alle nodige training, bijvoorbeeld over Natural Language Processing en Graph Databases. Gaandeweg het proces ontstonden er groepjes die nieuwsgierigheid deelden, verbinding vonden in een gezamenlijk project en besloten samen te werken. Agency noemen we dat, werken aan datgene waar je energie van krijgt omdat je betrokkenheid ervaart bij het onderwerp. Een vorm van Socially Engaged Action Learning.

 

Iets wat wij nooit hadden kunnen bedenken ontstond: een ‘Politieke Tinder’ als kieswijzer. Het was destijds verkiezingstijd en deze ICT-studenten van Fontys wilden werken aan een transparante kieswijzer met een bijzonder uitgangspunt. Want bij Slimmer Kiezen – zoals de kieswijzer werd gedoopt – werd niet leidend dat wat de politieke partijen in hun verkieingsprogramma’s beloven, maar wat de partijen in de Tweede Kamer daadwerkelijk gestemd hebben. De informatie die zij hierover ophaalden, gebruikten zij voor hun kieswijzer website die goed bezocht werd, zo’n vijfduizend bezoekers per dag. 

Studenten leren meer door in authentieke contexten problemen op te lossen en vanuit de vragen die dit oproept daar theoretische uitgangspunten bij te zoeken. Op het moment dat gevonden inzichten en modellen hun waarde in de toepassing vinden, is er sprake van diep leren. Hiervoor moet je de moed hebben (zowel studenten als docenten) om nieuwe wegen te verkennen en in te slaan.