TU Delft – ‘Expanding our educational horizon, navigating in the mist’

Midden in Corona tijd, toen al onze levens op zijn kop stonden, vroegen velen van ons zich angstig af, ‘hoe nu verder?’ Doe je een poging al onze ervaringen met de complexiteit van dat moment te vangen in één zin, dan kom je misschien uit op het volgende: hoe handel je, maak je keuzes en beweeg je in de goede richting zonder enige zekerheid of garantie over de uitkomst? Het antwoord op deze vraag ligt volgens ons besloten in een combinatie van drie unieke menselijke eigenschappen: moed om te onderzoeken, durf om te experimenteren en lef om fouten te maken en ervan te leren. Verbind ze met onderling vertrouwen, creativiteit en samenwerking en we blijken gezamenlijk tot grootse dingen in staat. Puur menselijke eigenschappen vormen ook hierbij de crux. Ze komen ons niet alleen goed van pas in crisissituaties zoals Corona destijds, maar kunnen ons ook helpen bij de transities van dit moment. Nadrukkelijke aandacht voor waar wij potentieel en collectief in uitblinken is daarom beslist géén overbodige luxe in ons huidige onderwijs!!

 

Met de Technische Universiteit Delft werkten we, geïnspireerd door de Corona onzekerheden van dat moment, samen aan het project ‘Expanding our educational horizon, navigating in the mist’. In samenwerking maakten we een korte documentaire ter voorbereiding op de jaarlijkse Education Day van de universiteit. Onze onderzoeksvraag? Hoe kunnen we onze onderwijs horizon verbreden en wat is de rol van spelen en verbeelding?

Play is the highest form of research

Albert Einstein

In de documentaire (2020) delen Vice President Education TU Delft – Rob Mudde, Academic Director Teaching Academy – Annoesjka Cabo,  Assistant Professor Bionanoscience TU – Bertus Beaumont en Ton Baan – MeYouWeDo hun gedachten en visie over het verbreden van onze onderwijs horizon. Het aangaan van een open dialoog, het opnieuw verbeelden en omarmen van onzekerheid vormen volgens hen de basis voor een bredere horizon. Het doel van de docu was TU collega’s inspireren voor een interactieve online paneldiscussie over onderwijsvernieuwing tijdens de Education Day. 

Schrijver Christiaan Weijts interviewt in de docu achtereenvolgens Ton, Rob, Annoesjka en Bertus. Hij nodigde hen uit om een persoonlijk dierbaar voorwerp mee te nemen naar het gesprek. Ellen Blom, documentairemaakster, portretteerde alle interviews tot een inspirerende TU docu.Ton trapt als eerste  af met een persoonlijk artefact en verbindt dit met de titel  ‘Expanding our educational horizon, navigating in the fog’. Zijn verhaal gaat over ‘handelen vanuit niet-weten’ en de rijkdom die ontstaat als je hiervoor openstaat en er zelfs je onderwijs mee durft vorm te geven.

Hoewel de geïnterviewden ter plekke niet gezamenlijk met elkaar in gesprek konden vanwege de Corona maatregelen, ademt de documentaire de sfeer van een open dialoog. Elk van de geïnterviewden vertelt zijn persoonlijke verhaal aan de hand van de volgende vragen (ze zijn door elkaar gemonteerd): 

In het licht van huidige multi-crises toont de documentaire nog steeds haar actuele waarde.

  • vertel, welk object heb je meegenomen?
  • wat is jouw link met de titel ‘Expanding our educational horizon, navigating in the fog’
  • hoe navigeer je in de mist? 
  • wat is die mist voor jou in het onderwijs? 
  • als je een horizon verbeeldt, wat zie je dan en hoe kunnen we onze horizon verbreden?