Events zoals…

Als mens sta je niet alleen. Beweeg samen met anderen en ervaar tegenwind of ballast als een bron van energie en inspiratie. onze context specifieke manier van werken benut ogenschijnlijke tegenstellingen en maakt de weg vrij om nieuwe paden te ontdekken.

Aandacht voor mens zijn in een steeds complexere wereld

De toekomst creatief én met speels gemak verkennen

Gezonde systemen creëren die mensen, milieu en natuur verbinden

Positieve Impact Games

"What we need is more people who specialize in the impossible" - Theodore Roethke

Realiseer je positieve impact, dan breng je iets in beweging wat op korte én lange termijn goed is voor het grote geheel.

Positieve Impact Games

Creatieve spelen waarbij je nieuwe manieren van samenwerken ervaart die je praktisch kunt vertalen naar je werkomgeving. Voor organisaties die hun impact willen verbeteren. Groepen van 15 - 50 personen.

Tijdens Positieve Impact Games speel je samen letterlijk en figuurlijk met impact. Experimenteer je veelvuldig, co-creëer je vindingrijke oplossingen en leer je van briljante fouten. Handelend vanuit niet-weten ontwerp je collectief op kleine schaal dynamische systemen. Al doende ervaar je emergente leer- en werkprocessen, in vertrouwen verken je speels complexiteit.

Speelplaats Toekomstdenken

“Innovators zijn degenen van wie de dromen sterker zijn dan de werkelijkheid die ze voor gek verklaard” - Simon Sinek

Vandaag is ooit bedacht door toekomstdenkers, mensen die stippen op de horizon durven zetten en paden onderzoeken die er naartoe leiden.

Speelplaats Toekomstdenken

Ontmoet elkaar in Dreamcafés en deel je verhaal en toekomstdroom op de achterkant van het MeYouWeDo bierviltje. Voor organisaties die verhalen en toekomstdromen zien als bron voor innovatief denken. Groepen van 10 - 500+ personen.

Persoonlijke verhalen en toekomstdromen vormen een rijke humuslaag voor toekomstdenken. Elk verhaal en elke droom doet ertoe. Door ze te delen verrijken we ze niet alleen, we vergroten ook onze kansen om samen dromen waar te maken. Op de Speelplaats Toekomstdenken bouwen we bamboe Dreamcafés waar we onze dromen voor de toekomst op waarde schatten in het belang van het grote geheel. Me – heeft het waarde voor mij? You – voor een ander? We – voor iedereen, inclusief de aarde?

Polariteiten Navigator

“The art of being curious in disagreement” - Nora Bateson

Goed functioneren zonder polariteiten is ondenkbaar. Neem onze ademhaling. Elke dag ademen we ontelbare keren in- en uit. Twee verschillende bewegingen, tegengesteld én complementair, zijn even belangrijk voor een gezond systeem.

Polariteiten Navigator

Stap in een wereld waar je jouw perspectief verrijkt met die van anderen. Multidisciplinaire groepen in organisaties die op ‘t oog tegenstrijdige waardesystemen willen verenigen.

Polariteiten Navigator is een tool voor organisaties die willen onderzoeken ‘hoe goed doen we het?' In dialoog brengen we gezamenlijk polen en tegenpolen in de organisatie in kaart, want tegengestelde perspectieven kunnen tegelijk waar zijn. Meer 'en-en' denken in plaats van 'of-of' helpt waarden te ontdekken buiten ons eigen blikveld. Verschillende perspectieven en contexten verkennen, vergroot het inzicht ‘doen we het goede?’.

Mystery Tours

”Betekenis ontstaat tussen mensen” - George Herbert Mead

Inspirerende ideeën bedenken, innoveren en conventionele patronen doorbreken, wordt sterk geactiveerd door samen ongewone dingen doen.

Mystery Tours

Outdoor events die zichtbaar maken wat ons écht beweegt én verbindt. Voor organisaties die de mens centraal willen stellen.

De kortste en vruchtbaarste route voor inspiratie is weg van de gebaande paden. Mystery Tours begeeft zich bewust op onbekend terrein. Buiten , in de natuur of een urban omgeving bewegen we langs bijzondere plekken. Daar doen we een appèl op de bronnen voor co-creatie: nieuwsgierigheid, verwondering, empathie en compassie. Traag meanderend door nieuwe landschappen, wisselen we van gedachten over wat ‘meer menszijn in een steeds complexere wereld’ betekent voor onze samenwerking en organisatie.

Worldbuilding

”Wanderer, there is now path, paths are made by walking” - Antonio Machado

Hoe ziet de toekomst er uit? Wat betekent dit voor onze organisatie? Hoe kunnen we succesvol bijdragen aan het grote geheel?

Worldbuilding

Een flexibele aanpak voor teams in een multi-stakeholder omgeving die in de organisatie kansrijke paden richting de toekomst willen verkennen.

Bij Worldbuilding tijdreizen we naar de toekomst van onze organisatie. We ontwerpen een nieuwe imaginaire wereld en stellen ons voor hoe en in welke rol we van betekenis willen zijn. We bepalen onze positie en vragen ons af ‘waar staan wij nu?’ Van hieruit bedenken we concrete ‘stepping stones’ naar de toekomst. Door in- en uitzoomen beslissen we gaandeweg welke prioriteiten, keuzen en creatieve oplossingen ons helpen navigeren in de richting van onze visie.

Expeditie Homo Florens

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. 'Als je ver wilt komen, ga dan samen.” - een Afrikaans gezegde

Floreren is een teamsport, het is 100% samenwerken in belang van het grote geheel

Expeditie Homo Florens

Voor mensen in organisaties en samenleving die willen werken aan een nieuwe ecologie van interactie en verbinding

Verandering begint bij een groter bewustzijn. We kunnen organisaties veranderen in voedzame ecosystemen als we van elkaar weten waarom we doen wat we doen en belang hechten aan waar wij samen naartoe willen. Tijdens Expedities Homo Florens werken we aan de Inner Development Goals. Transformerende competenties en vaardigheden die helpen bloeiende systemen te creëren waar de Homo Florens kan doen waar het goed in is: eigen welbevinden verbinden met het welzijn van anderen.

Elke samenwerking met MeYouWeDo benaderen we als een MeYouWeDo. De voorbeelden op deze pagina geven een indruk van wat mogelijk is. Daarom luisteren we graag naar specifieke wensen en verbinden we ons met de lokale context voor een optimaal resultaat.