Plant jouw waarde op de wereld

Het MeYouWeDo raamwerk voor een nieuwe wereld

behangen we met kleurrijke ideeën.

Met hun dierbare spullen brengen we

de collectieve waarden van de groep in kaart:

in oranje wat kinderen zoal meebrengen in hun

‘Doosje van Belang’,

in blauw de waarde die het voor hen heeft.

In een circulair notitieboekje gemaakt van restjes stof en kassabonnen beschrijven de kinderen in steekwoorden hun DO: wat, waarom, hoe, met wie, waar en wanneer?

Dit prachtige prentenboek van Kobi Yamada

is één van onze inspiratiebronnen.

P.O.
 • MeYouWeDo dag (bezoek onze speciale pagina hier)
 • actief burgerschapsonderwijs
 • wereldburgerschap
V.O.
 • Ministerie van Jeugd
 • actief burgerschapsonderwijs
 • wereldburgerschap

‘De wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld’ Thé Lau / The Scene

Wat Thé Lau zingt is tijdloos en gaat natuurlijk óók op voor de toekomst! Die gaat iedereen aan, ook jongeren die actief willen meedenken over een wereld die waarde heeft voor henzelf, voor anderen en voor ons allemaal inclusief de aarde. Betrokken burgerschap reikt inmiddels verder dan onze landsgrenzen, want gezamenlijke mondiale uitdagingen vragen bijdragen van elke wereldburger. Toekomstdenken krijgt steeds meer aandacht in onderwijs en spoort ons aan collectief nieuwe perspectieven te onderzoeken op welvaart, welzijn en welbevinden.

Volgens het VN Kinderrechten artikel 12 hebben kinderen en jongeren tot 18 jaar het recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. Daarom verdienen zij inspraak en invloed om mee te praten, mee te denken én mee te doen. Het is immers ook hùn toekomst!

Een toekomst creëer je met ideeën. Ze kunnen zo maar ontspruiten aan een rijke menselijke eigenschap: nieuwsgierigheid. Zodra er bij iemand een idee oppopt dat wordt gedeeld, ontstaan er snel meer. Ideeting, noemen wij dat, voortborduren op elkaars ideeën. Door ze te verkennen en te verrijken zijn we in staat om kathedralen te bouwen! Als we alle kinderen en jongeren de kans geven hier aan mee te doen, schiet het hopelijk een beetje op met een betere wereld.

Hoe de toekomst eruit zal zien? We zullen het nooit zeker weten. Het kan alle kanten op en juist dat maakt de weg vrij voor verbeelding, fantasie en creativiteit. Eén zekerheid hebben we, er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken. MeYouWeDo leert je omgaan met complexiteit en onzekerheid, verbinden en open dialogen te voeren, helpt je de waarden in polariteiten te onderzoeken

Het ‘Ministerie van Jeugd’ is een speels concept dat uitnodigt tot collectief toekomstdenken: ’stel je voor dat jij minister van Jeugd wordt, welk idee wil je dan als eerste aanpakken?’

MBO
 • Ministerie van Jeugd
 • actief burgerschapsonderwijs
 • wereldburgerschap

‘De wereld is van iedereen. Iedereen is van de wereld’ Thé Lau / The Scene

Wat Thé Lau zingt is tijdloos en gaat natuurlijk óók op voor de toekomst! Die gaat iedereen aan, ook jongeren die actief willen meedenken over een wereld die waarde heeft voor henzelf, voor anderen en voor ons allemaal inclusief de aarde. Betrokken burgerschap reikt inmiddels verder dan onze landsgrenzen, want gezamenlijke mondiale uitdagingen vragen bijdragen van elke wereldburger. Toekomstdenken krijgt steeds meer aandacht in onderwijs en spoort ons aan collectief nieuwe perspectieven te onderzoeken op welvaart, welzijn en welbevinden.

Volgens het VN Kinderrechten artikel 12 hebben kinderen en jongeren tot 18 jaar het recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. Daarom verdienen zij inspraak en invloed om mee te praten, mee te denken én mee te doen. Het is immers ook hùn toekomst!

Een toekomst creëer je met ideeën. Ze kunnen zo maar ontspruiten aan een rijke menselijke eigenschap: nieuwsgierigheid. Zodra er bij iemand een idee oppopt dat wordt gedeeld, ontstaan er snel meer. Ideeting, noemen wij dat, voortborduren op elkaars ideeën. Door ze te verkennen en te verrijken zijn we in staat om kathedralen te bouwen! Als we alle kinderen en jongeren de kans geven hier aan mee te doen, schiet het hopelijk een beetje op met een betere wereld.

Hoe de toekomst eruit zal zien? We zullen het nooit zeker weten. Het kan alle kanten op en juist dat maakt de weg vrij voor verbeelding, fantasie en creativiteit. Eén zekerheid hebben we, er bestaan geen eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken. MeYouWeDo leert je omgaan met complexiteit en onzekerheid, verbinden en open dialogen te voeren, helpt je de waarden in polariteiten te onderzoeken

Het ‘Ministerie van Jeugd’ is een speels concept dat uitnodigt tot collectief toekomstdenken: ’stel je voor dat jij minister van Jeugd wordt, welk idee wil je dan als eerste aanpakken?’

Het ‘Ministerie van Jeugd’ is een speels concept dat jongeren uitnodigt tot toekomstdenken en vraagt hen: ’stel je voor dat jij minister van Jeugd wordt, welk idee wil je dan als eerste aanpakken?’ Leerlingen starten met het bouwen van hun eigen parlement, een transparante constructie van bamboestokken en elastieken (3 m ø).

HBO / WO
 • Inner Development Goals Sprints
 • hybride leeromgevingen verbinden met lokale communities
 • sociaal ondernemerschap in complexe omgevingen
 • wereldburgerschap
 • organisatie van het onderwijs