Werken aan sociale fundamenten

MeYouWeDo gidst mensen en organisaties bij veranderingen.  De expedities bestaan uit afzonderlijke events en langere transformatie-, transitie- en innovatie trajecten.

Deze richtinggevende vragen gebruiken we als transitiekompas

Heeft het waarde voor mij?
Heeft het waarde voor jou?
Heeft het waarde voor ons allemaal,
ook voor de natuur?

“Find out what the good is in life and try to improve that” — Hartmut Rosa

Onderwijs
 • Sociaal ondernemerschap in complexe omgevingen
 • Actief burgerschap
 • Hybride leeromgevingen verbinden met lokale communities
 • Organisatie van het onderwijs
Sociaal-maatschappelijke organisaties & zorg
 • bestaansfitness
 • medewerker welzijn – hoofd en hart in balans
 • organisatie van ont-regeldruk
 • mens-quête: vertel je verhaal, het doet ertoe
Overheden
 • Burgerparticipatie
 • Sociale cohesie
 • Menselijke communicatie overheid – burger
 • Effectieve samenwerkingsverbanden
 • Persoonlijke ontwikkeling en organisatie
Ondernemingen
 • silobusters – evolutie van voedzame ecosystemen
 • Context specifieke innovatie voor meer impact
 • Learning, development & wellbeing