Meer mens zijn in een steeds complexere wereld

Events Driven

Onze manier van werken is ‘events driven’ met korte aaneenschakeling van compacte acties en ervaringen. De events zijn mede gebaseerd op principes van evolutionaire processen zoals die zich ook in de natuur voordoen. Hierbij bouwen wij altijd voort op bestaande waarden en ontsluiten tegelijk sociale waarde(n). De mens, zijn verhaal en context staan centraal. Om tot échte verandering te komen focussen we op wat ons uniek maakt, onze menselijkheid.

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

Theory of Change

Complexity
Narratives
Values
Belonging

DroomCafé

Een praktisch voorbeeld waarin onze filosofie concreet tot uiting komt is het MeYouWeDo DroomCafé. Een concept dat op het eerste gezicht bestaat uit een eenvoudige constructie van bamboestokken en elastieken maar tegelijk een krachtige tool is voor sociale ontwikkeling en innovatie. Onze Theory of Change is er integraal in verwerkt en kan bestaan uit meerdere (geschakelde) werkvormen.

Persoonlijk

Een inspirerende plek die je een geborgen verbondenheid biedt en waar je tegelijk een transparante ruimte ervaart voor het ontstaan en delen van verhalen, perspectieven en ideeën. Het DroomCafé is zo’n plek! Wat het bijzonder maakt, is dat je het zèlf met anderen bouwt. Het is een fysieke check-in waarmee je niet alleen je brein anders aanspreekt maar ook collectief alle registers van leren opent. Het creatieve constructieproces brengt je speels in aanraking met alle facetten van verbinden: met jezelf, anderen én de omgeving. Zo creëer je met elkaar een veelzijdige ervaring die open dialogen inspireert.

Schaalbaar

Werken met ons DroomCafé concept kan in klein verband maar is ook schaalbaar. Van een groepje van 5 à 10 personen die samen één DroomCafé bouwen tot honderden deelnemers en tientallen DroomCafés. Tijdens grote events kun je evengoed profiteren van de voordelen van kleinschaligheid én tegelijkertijd de kansen benutten van kruisbestuivingen tussen cafés onderling. Dit alles kan naar behoeften gecombineerd worden in één event maar is ook mogelijk in verschillende fasen en/of spreiding in de tijd.

Hybride

DroomCafés zijn een aantrekkelijke aanvulling op bestaande werkvormen. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie met meerdere locaties onderling verbonden met videoverbindingen en grote schermen. DroomCafés kunnen dan de rol vervullen van inspirerende realtime break-out rooms voor een rijke verwerking van de centrale boodschap in een lokale context.

“Houston, we have a problem...”

Sociale waarde ontsluiten...

Transformatie

Persoonlijk

Team

Organisatie

Samenleving

Innovatie

Leren & Ontwikkelen

Organisatievormen

Samenwerken

Transitie

Circulaire Transitiemodellen

Creatieve Logica

Wetenschappelijk bewijs bestaat vaak uit causale verbanden die reproduceerbaar zijn, zoals bij model A→B→C (Systeem 2). Kracht A resulteert dan in kracht B en wordt overgedragen aan kracht C. Dit is de wereld van de logica, rationeel en op het eerste gezicht voorspelbaar. Vertrouwd ook, want controleerbaar en overzichtelijk in kaart te brengen. Echter, wat deze benadering van de werkelijkheid ontbeert is creativiteit waardoor de toepasbaarheid voor de toekomst beperkt is. A→B→C is de wereld van efficiëntie en praktisch nut, maar voor creatieve denkers ontbreekt verbeeldingskracht en inspiratie.

ABC (Systeem 1) is een ander model dat speelruimte biedt aan creativiteit. Het kan het logische A→B→C voorzien van waardevolle originele ideeën die ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verandering. Het creatieve brein herkent in het idee ‘een zeker patroon’ en het logische brein maakt het concreet. Verbonden met elkaar kan spontaan een soort creatieve logica ontstaan: de ‘onzichtbare’ wereld van creativiteit en de ‘zichtbare’ wereld van logica worden complementair. Of het nu dromen zijn waarvan onderzoek uitwijst dat de kans dat je er iets van realiseert significant groter wordt wanneer je deze deelt, en van enige logica voorziet. Of als het gaat om het werken met polaire waarden in conflictsituaties en veranderscenario’s.

In onze events hebben we deze dualiteit ingebouwd want sociale innovatie floreert door er bewust gebruik van te maken. Zo versterken we de menselijke factor van ‘meer mens zijn in een steeds complexere wereld’.