Wat

Mensen en menselijke relaties vormen de spil van elke transitie. Daarom verbindt MeYouWeDo de Sustainable Development Goals met de 5 Inner Development Goals: Mens Zijn, Denken, Verbinden, Samenwerken en Doen. Kwaliteiten waarmee we ons innerlijk kompas beter kunnen richten op een wereld waar alles en iedereen betekenis heeft.

Wij helpen organisaties met het creëren van meer positieve impact. Ons transitiekompas is daarbij een krachtige tool waarmee we ‘safe spaces’ openen: veilige speelruimte voor dialoog om -dat wat we doen- opnieuw op waarde te schatten in het belang van het grote geheel.  Me – heeft het waarde voor mij? You – voor een ander? We – voor iedereen, inclusief de aarde? Met deze mensgerichte benadering werken we met organisaties aan vaardigheden die de SDG’s versnellen. 

Samen toekomstdromen waarmaken brengt ons verder. Op onze expedities, events, playgrounds, labs en walks verbinden mensen, ideeën en projecten zich tot een nieuw transformatief netwerk.